achtergrondplaatje

Dienstverlening particulieren

Wij zijn een landelijk erkend bedrijf voor administratieve begeleiding aan particulieren. Dat betekent, dat wij het laagtarief BTW mogen toepassen. Indien u fiscaal woonachtig bent in Frankrijk kunt u bovendien 50% van onze kosten (inclusief BTW) terugvragen via de reguliere belastingaangifte.

 

Wij werken in principe op uurbasis en voeren werkzaamheden uit in nauw overleg met u. Wij bieden eveneens ter kennismaking duidelijk omschreven modules met een vast tarief, zodat u weet wat u kunt verwachten:

 

Fiscale berekening bij emigratie naar Frankrijk

Geschikt voor: Particulieren, die overwegen om Frans ingezetene te worden of recentelijk zijn uitgeschreven in Nederland en inzicht willen verkrijgen in de te betalen inkomstenbelasting in Frankrijk.

 

Inhoud: Op basis van uw inkomenssituatie (door u aan te leveren gegevens) ontvangt u van ons een duidelijke berekening met de te verwachten aanslag inkomstenbelasting en verplichte sociale premies. Wij informeren u uitgebreid over aftrekposten binnen de franse fiscale wetgeving, die mogelijk op u van toepassing zijn. Een gesprek bij ons op kantoor (of telefonisch) is inbegrepen.

 

Tarief: € 180,00 exclusief BTW
Eventuele aanvullende berekeningen zullen apart in rekening worden gebracht.

 

Verzorgen van aangifte inkomstenbelasting

Geschikt voor: Particulieren, die Frans ingezetenen zijn.

 

Inhoud: In een gesprek (bij ons op kantoor of telefonisch) bespreken wij uw persoonlijke en fiscale situatie. Wij stellen een aangiftedossier samen met alle relevante stukken en op basis hiervan verzorgen wij uw aangifte in Frankrijk. U ontvangt van ons een kopie en een berekening van de verwachte aanslag of teruggave.

 

Tarief: Vanaf € 100,00 exclusief BTW (het tarief is afhankelijk van de inkomenscomplexiteit)

 

Opzetten van een persoonlijke administratie

Geschikt voor: Particulieren die hun persoonlijke (franse en Nederlandse) administratie overzichtelijk willen opbergen en documenten eenvoudig willen kunnen terugvinden.

 

Inhoud: Wij maken in overleg met u een duidelijke map met hoofdstukken aan de hand van uw persoonlijke situatie. Wij sorteren alle belangrijke documenten en aanwezige post. Kritisch nemen wij uw franse verzekeringen, abonnementen, belastingen en bankkosten door en na afloop adviseren wij u over eventuele besparingsmogelijkheden. U kunt uw administratie daarna eenvoudig zelf bijhouden.

 

Tarief: € 220,00 exclusief BTW en eventuele verplaatsing
Eventuele administratieve ondersteuning hierop volgend zal apart in rekening worden gebracht.